Udržitelné revoluční řešení ve stavebnictví


Beton je nejčastěji používaným materiálem ve stavebnictví. Dostupnost vysoce kvalitních přírodních kameniv potřebných pro výrobu betonu se však snižuje.

S MasterSuna RCA vstupuje do hry inovativní technologie. Řešení s patentovanou přísadou umožňuje vyrábět beton se 100% recyklovaným kamenivem, aniž by byla ohrožena zpracovatelnost. Využívání přírodních zdrojů je tak výrazně omezeno.

„S přísadou MasterSuna RCA jsme schopni vyrábět betonové směsi ze 100% recyklovaného kameniva.“

- Jiří Fiala, vedoucí technologického oddělení, ERC-TECH

Olomouc, Česká republika

Přírodní kamenivo je důležitou složkou při výrobě betonu. Snadná dostupnost vysoce kvalitních přírodních kameniv však v posledních letech poklesla. Těžba kameniva má navíc zásadní dopad na krajinu a okolní ekosystémy i člověka. Průlom nyní přináší inovativní pilotní projekt v České republice. Stavební odborníci ze společností Skanska, ERC-TECH a Master Builders Solutions si společně stanovili cíl nahradit přírodní kamenivo recyklovaným, čímž se vyřeší věčný problém ve výrobě betonu a bude dosaženo udržitelného výkonu na základě oběhového hospodářství.

Quantified Sustainable Benefits


Využití nové přísady MasterSuna RCA nabízí společnosti Skanska nemalé kvantifikovatelné udržitelné výhody. Vyjádřeno v číslech:

15%
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Nižší náklady na beton díky optimalizovanému využívání surovin.** Uvedené údaje jsou založeny na skutečném případu ze společnosti Skanska ve spolupráci s ERC-TECH v České republice.

10%
SNÍŽENÉ EMISE CO2

Vzhledem k tomu, že recyklované kamenivo se často nachází v blízkosti měst, zkracují se přepravní vzdálenosti.** Uvedené údaje jsou založeny na skutečném případu ze společnosti Skanska ve spolupráci s ERC-TECH v České republice.

120 minut
ZPRACOVATELNOST

Tím je zajištěn dostatek času na zpracování betonu, a to při zachování stejné kvality.** Uvedené údaje jsou založeny na skutečném případu ze společnosti Skanska ve spolupráci s ERC-TECH v České republice.

„Naší filozofií je nahradit přírodní kamenivo recyklovaným kamenivem.”

Bohuslav Slánský, vedoucí technického vývoje a inovací, Skanska Central Europe

Bohuslav Slánský vede technický vývoj ve společnosti Skanska Central Europe, jedné z předních stavebních společností v Evropě. „Recyklované kamenivo je ze své podstaty poréznější a savější,“ říká Slánský, „což ovlivňuje konzistenci betonu z něj vyrobeného a jeho zpracovatelnost.“ Proto Skanska potřebuje speciální přísadu. Patentované superplastifikační přísady MasterSuna RCA jsou optimalizovány pro výrobu betonu až se 100% recyklovaným kamenivem. „To lze získat z odpadních materiálů, jako jsou cihlové směsi, drcený beton nebo keramika, bez dalšího použití písku nebo štěrku,“ dodává Jiří Fiala, vedoucí technologického oddělení ERC-TECH. Zpracovávají se podle speciálního postupu vyvinutého společností ERC-Tech.

„Snižují se škody na životním prostředí a krajina zůstává zachována pro budoucí generace.”

Vladislav Trefil, market manager, Master Builders Solutions pro Českou republiku a Slovensko

MasterSuna RCA je jednou z nejnovějších inovací od Master Builders Solutions. „Jedinečnost přísady MasterSuna RCA spočívá v tom, že nyní můžeme zlepšit konzistenci betonu a garantovat dobu zpracování až 120 minut, což dosud nebylo možné,“ vysvětluje Vladislav Trefil. Výhody tohoto produktu byly prokázány v několika pilotních projektech. „Když jsme se pokusili vypočítat úspory materiálu, došli jsme k úsporám mezi 10 a 20 %,“ potvrzuje Bohuslav Slánský. Zároveň se snížily emise CO2 až o 10 %, protože zdroje recyklovatelného stavebního odpadu se často nacházejí v městských oblastech, čímž se zkracují přepravní vzdálenosti.

Obrázek 1 ze 7

Obrázek 2 ze 7

Obrázek 3 ze 7

Obrázek 4 ze 7

Obrázek 5 ze 7

Obrázek 6 ze 7

Obrázek 7 ze 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy udržitelného přínosu: