NOVÁ PŘÍSADA DO BETONU PRO PROBLÉMOVÉ PÍSKY


Jílovité jemné kamenivo bylo dříve považováno za nevhodné pro výrobu kvalitního betonu. V současnosti to však již neplatí. Při použití nové přísady do betonu MasterSuna SBS z portfolia Master Builders Solutions divize Master Builders Solutions je nyní možné změnit pro beton dříve nevhodné písky na hodnotnou surovinu. Například výrobce betonu BRONZO PERASSO v Marseille, Francie, nemusí dopravovat písek ze vzdálených míst. Snižují se tím náklady na písek a dopravu, a emise CO2 ročně klesnou až o 25 %.

MasterSuna SBS nyní umožňuje mnohem větší využití stávajících ložisek. Navíc mohou být také promývání a prvotní úprava místního kameniva sníženy, čímž se zvýší ekonomická hodnota pískovny.

„Asi 10 % našeho jemného kameniva nemohlo být použito na výrobu vysoce kvalitního betonu, protože mělo vysoký obsah jílu.”

Stéphane Martin, vedoucí technické divize Pískovny a materiály, BRONZO PERASSO

BRONZO PERASSO, Marseille, France

Francouzský výrobce betonu, BRONZO PERASSO, provozuje tři pískovny v oblasti Marseille. Seznam referenčních budov je impozantní, zahrnuje například fotbalový stadion Vélodrome a dálnici Rocade L2 v Marseille. Je zde však jeden problém: „Naše jemné kamenivo je asi z 10 % z hlediska výroby betonu problematické a nelze jej použít pro výrobu kvalitního betonu kvůli vysokému obsahu jílu”, vysvětluje Stéphane Martin, vedoucí technické divize Pískovny a materiály v závodě Sainte-Marthe. „Aby se nahradila ztráta materiálu, museli jsme přivážet jemné kamenivo z jiného závodu, což mělo za následek vyšší výrobní náklady a nákladnější dopravu.“

Tým Master Builders Solutions provedl intenzivní výzkum, aby nalezl řešení. Představil MasterSuna SBS, přísadu do betonu s inovativní molekulární strukturou. MasterSuna SBS mění drobné kamenivo s jílovitými částicemi na užitečnou surovinu umožňující vhodnou úpravu betonové směsi.

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Využitím inovativní technologie MasterSuna SBS, dosáhla společnost BRONZO PERASSO v pískovně Sainte-Marthe v Marseille značných kvantifikovaných udržitelných hodnot, včetně:

35%
snížení nákladů na písek o 35 %

Protože lze použít všechno jemné kamenivo, není nutné nakupovat ani skladovat žádné alternativní materiály, aby se vyhovělo požadavkům na výrobu kvalitního betonu. Tím se ušetří finanční prostředky. * Uvedené číselné údaje jsou založeny na skutečném případu týkajícím se výrobce betonu BRONZO PERASSO v Marseille, Francie

25-tun
o 25 tun snížení emisí CO2 ročně

Protože už není nutné dopravovat písek. * Uvedené číselné údaje jsou založeny na skutečném případu týkajícím se výrobce betonu BRONZO PERASSO v Marseille, Francie

nula
Není nutná doprava písku

Díky produktu MasterSuna SBS není nutné dopravovat žádné dodatečné jemné kamenivo ze vzdálených míst a počet výjezdů kamionů na silnicích se tak sníží. Přispívá to ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a udržitelnosti životního prostředí. * Uvedené číselné údaje jsou založeny na skutečném případu týkajícím se výrobce betonu BRONZO PERASSO v Marseille, Francie

„Díky produktu MasterSuna SBS již nemáme nevhodné jemné kamenivo.”

Stéphane Martin, vedoucí technické divize Pískovny a materiály, BRONZO PERASSO

V pískovně Sainte-Marthe zvyšuje MasterSuna SBS hodnotu až na 12 000 tun místního písku ročně a snižuje celkové náklady o 35 %. „Díky produktu MasterSuna SBS již nemáme nevhodné jemné kamenivo. Můžeme zpracovat 100 % jemného kameniva, čímž se zvyšuje životnost pískovny,” vysvětluje Stéphane Martin. Kromě ekonomických výhod je zde i výhoda pro životní prostředí. „MasterSuna SBS nám umožnil snížit dopad na životní prostředí způsobený dopravou, protože již nemusíme dovážet jemné kamenivo z jiných míst,” říká Stéphane Martin. „Znamená to, že můžeme snížit počet vozidel jedoucích do oblasti Marseille o 1 000 ročně.”

MasterSuna SBS znamená nejúčinnější využití dostupných zdrojů.”

Anthony Binet, manažer pro přísady do betonu pro oblast Jihovýchod, Master Builders Solutions Francie

Anthony Binet, manažer pro přísady do betonu pro oblast Jihovýchod, Master Builders Solutions Francie, se účastnil vývoje MasterSuna SBS od samého začátku. „Koncept MasterSuna SBS jsme vyvinuli s podporou společnosti BRONZO PERASSO Group, co se týče specifikací písku a provozních zkoušek. Je úžasné, že se nám podařilo najít řešení pro problematické písky a že jsme mohli tento problém zvládnout v těsné spolupráci s naším zákazníkem”, říká. „MasterSuna SBS umožňuje využití stávajících zásob do mnohem vyšší míry.”

Protože je možné minimalizovat praní a předčištění místního písku v pískovně, jeho cena se tím optimalizuje. Zároveň lze snížit počet nových pískoven, které by musely vzniknout. „MasterSuna SBS znamená nejefektivnější řešení dostupných zdrojů písku," konstatuje Anthony Binet.

Rys. 1 z 7

Rys. 2 z 7

Rys. 3 z 7

Rys. 4 z 7

Rys. 5 z 7

Rys. 6 z 7

Rys. 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU MASTERSUNA SBS


Pro bližší informace o produktu MasterSuna SBS a dalších produktech značky Master Builders Solutions přejděte na:

VÍCE

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy udržitelného přínosu: