ALTERNATIVA K OCELOVÉ VÝZTUŽI PRO VYŠŠÍ UDRŽITELNOST


Při výrobě prefabrikátů a betonových konstrukcí se obvykle používá ocelová výztuž. Ocel je ale těžká, manipulace s ní, tvarování a umístění do konstrukce je obtížné, a tím pádem nákladné.

Španělský výrobce prefabrikátů Uniblok z Toleda dosahuje výjimečných výsledků přidáním lehkých vláken MasterFiber. Vylepšená technologie vláken značky Master Builders Solutions beton zpevňuje a snižuje množství oceli na vyztužení.

Příběh s vyčíslením udržitelného přínosu.

Abel Medel

„MasterFiber nám umožnil ušetřit jak dobu výroby, tak náklady na materiály.“

Abel Medel, technický ředitel společnosti Uniblok, Toledo

Uniblok, Toledo, Španělsko

Uniblok, který byl založen v roce 1991, dodal své produkty do více než 100.000 elektroinstalačních buněk upravených podle přání zákazníka, které se využívají jako transformační stanice. Abel Medel je technickým ředitelem společnosti Uniblok a zodpovídá za stavební materiály. „To, co nás jako společnost definuje,“ říká, „je vyhledávání špičkových technologií a možnost nabídnout našim zákazníkům to nejlepší, co je ve výrobě prefabrikátů dostupné.“ V roce 2014 na trh vstoupila nová technologie vláken divize Master Builders Solutions: MasterFiber.

Quantified Sustainable Benefits


Díky používání výrobků MasterFiber dosáhla společnost Uniblok významného přínosu k udržitelnosti. Fakta:

10%
Snížení nákladů

Množství oceli je omezeno na technické optimum za použití stávající ocelové výztuže a doplňkového podílu PP vláken při zachování pevnosti v tahu a snížení šíře trhlin. Tím se ušetří množství oceli a energie. Menší množství oceli šetří čas a peníze *Poskytnuté údaje se týkají výztuže a jsou založeny na datech ze společné studie s výrobcem prefabrikátů Uniblok v Toledu ve Španělsku.

20%
Ušetřená hmotnost oceli

Pro dosažení požadované pevnosti se sníženou tvorbou trhlin je třeba až o 20% méně oceli. *Poskytnuté údaje se týkají výztuže a jsou založeny na datech ze společné studie s výrobcem prefabrikátů Uniblok v Toledu ve Španělsku

21%
Nižší potenciál globálního oteplování (GWP)

Nižší hmotnost použité oceli významně snižuje emise CO2. Podobný přínos se dá pozorovat i v jiných kategoriích dopadu na životní prostředí, jako např. POCP (potenciál fotochemické tvorby ozonu), AP (potenciál acidifikace) a úplné vyčerpání přírodních zdrojů, které jsou všechny sníženy o 20 až 25 %. *Poskytnuté údaje se týkají výztuže a jsou založeny na datech ze společné studie s výrobcem prefabrikátů Uniblok v Toledu ve Španělsku.

„Je to produkt, který nás opravdu přesvědčil.“

Abel Medel, technický ředitel společnosti Uniblok, Toledo

Jedním z klíčových materiálů pro výrobu prefabrikátů je ocelová výztuž: Její pořízení je nákladné a k jejímu tvarování a uložení je třeba intenzivního úsilí. MasterFiber nabízí velkou výhodu: Vlákna přimíchaná do čerstvého betonu tvoří vnitřní síť a betonovým konstrukcím dodávají lepší tahové vlastnosti. Výsledkem je snazší kontrola tvorby trhlin, přičemž k vyztužení je potřeba méně oceli. „Našim klientům dokážeme poskytnout vyšší kvalitu, trvalejší řešení,“ říká Abel Medel. „A z environmentálního hlediska je to udržitelné řešení, protože jsme snížili spotřebu materiálu.“

„Master Builders Solutions neprodává zákazníkovi jen produkt, ale komplexní řešení.“

José Maria Vaquero, ředitel pro rozvoj evropského trhu s vlákny, společnost Master Builders Solutions

Za účelem nalezení optimálního poměru ocelové výztuže a vláken využívají experti společnosti Master Builders Solutions José Maria Vaquero a tým výrobce statické posouzení. Pomohli jsme zde nainstalovat automatický dávkovač a provést analýzu úspory nákladů. „Složení betonu dokážeme přizpůsobit skutečným potřebám. Při použití nejnovější technologie polymerních vláken navrhujeme až o 20 % méně oceli a přitom zaručujeme požadovanou pevnost a zvyšujeme trvanlivost betonových konstrukcí. Úžasný výsledek,“ říká José Vaquero, „a nesporný.“

Obrázek 1 za 6

Obrázek 2 ze 6

Obrázek 3 ze 6

Obrázek 4 ze 6

Obrázek 5 ze 6

Obrázek 6 ze 6


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU MASTERFIBER


Pro bližší informace o produktu MasterFiber a dalších produktech značky Master Builders Solutions přejděte na:

VÍCE

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy s udržitelným přínosem: