Optimalizovaná reologie betonu pro efektivnější výrobu prefabrikovaných dílů


Rakouská společnost Systembau Eder je hrdá na více než 120 let zkušeností v oblasti výroby cihel a betonu. S přísadou MasterEase od Master Builders Solutions bylo možné výrazně zvýšit produktivitu a kvalitu zpracování betonu.

MasterEase je nová průkopnická superplastifikační přísada, která výrazně zlepšuje reologické vlastnosti betonu. Inovativní technologie umožňuje optimalizaci směsí betonu s účinným využíváním zdrojů a vytvoření vysoce kvalitních betonových povrchů – vlastnosti, z nichž společnost Eder Group profituje přímo při výrobě náročných prefabrikovaných betonových dílů.

„Zvýšení počáteční pevnosti umožňuje dva betonové cykly denně, pokud je to potřeba.”

Franz Josef Eder, výkonný ředitel Systembau Eder

Systembau Eder v Peuerbachu, Rakousko

Skupina společností Eder vyrábí mj. prefabrikované sklepy, prefabrikovaná schodiště a systémy dvojitých stěn z betonu a nabízí tak společně s cihlovým programem základ pro kvalitní hrubou stavbu od sklepa po střechu. Podle požadavků zákazníka se vyrábějí i náročné individuální betonové díly. „Tyto individuální požadavky zákazníků,“ říká generální ředitel Dipl. Ing. Franz Josef Eder, „vyžadují velké množství různých druhů bednění: Dřevěná bednění, ocelová bednění a plastová bednění. A beton musí být vhodný pro všechna tato bednění, což není samozřejmé.“
„S MasterEase to dokážeme velmi dobře. Máme všude stejnou kvalitu, ostré hrany a žádné póry. To naši zákazníci očekávají.“

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Společnost Systembau Eder dosáhla díky použití MasterEase značných kvantifikovatelných výhod pro udržitelnost. Konkrétní údaje v číslech:

100%
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Zvýšením počáteční pevnosti betonu se zdvojnásobí ziskovost.* * Údaje vycházejí z konkrétní případové studie u společnosti Systembau Eder v Peuerbachu v Rakousku.

50%
MENŠÍ ZMETKOVITOST

MasterEase zaručuje rovnoměrnou kvalitu, ostré hrany a žádné póry i ve složitých prefabrikovaných prvcích. * Údaje vycházejí z konkrétní případové studie u společnosti Systembau Eder v Peuerbachu v Rakousku.

20%
NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Zlepšením reologických vlastností betonu snižuje přísada MasterEase opotřebení a otěr po dobu míchání, čímž se proces stává energeticky efektivnějším. * Údaje vycházejí z konkrétní případové studie u společnosti Systembau Eder v Peuerbachu v Rakousku.

„MasterEase významně přispívá k naší ziskovosti.”

Franz Josef Eder, výkonný ředitel společnosti Systembau Eder

Systembau Eder může s MasterEase snadno splnit i neobvyklé požadavky zákazníků:
„Naši zákazníci stále častěji požadují barvený beton. Nebo povrchové úpravy jako např. pískování. A proto je MasterEase pro nás opravdu perfektní.“ Franz Josef Eder chválí zejména výrazně vyšší ekonomickou efektivnost MasterEase díky extrémně nízkému množství odpadu: „To je jen v řádu promile a v případě potřeby můžeme díky včasnému ztvrdnutí betonovat i dvakrát denně.“

„Přísada MasterEase zrušila lepivost. A povrch opravdu částečně vypadá jako skleněná plocha.“

Wolfgang Marisch, technický poradce, Master Builder Solutions

Při výrobě prefabrikovaných betonových dílů je lepivý beton nevýhodou. MasterEase snižuje viskozitu, zlepšuje reologii a zvyšuje efektivitu výroby, jak potvrzuje Wolfgang Marisch, technický poradce Master Builder Solutions: „Není tam již žádný odpor, protože beton už není lepivý.“ S MasterEase lze odlévat i velmi složité betonové díly, jak zdůrazňuje Marisch: „Například tam, kde dříve bylo nutné provádět hodně vibrací, ale rohy a hrany přesto nebyly pěkné. Teď s reologií MasterEase teče beton do každého rohu, do každé štěrbiny.“

A jsou optimalizovány nejen výsledky, ale i výroba, jak ujišťuje Marisch: „Získanou výhodou je, že stroje lze strojírensky používat déle, protože dochází k menšímu oděru a opotřebení. Celá míchací zařízení mají nižší odpor, vše se snadněji zpracovává.“ Tak MasterEase zajistí perfektní výsledky a šetří čas i náklady.

Obrázek 1 z 6

Obrázek 2 z 6

Obrázek 3 z 6

Obrázek 4 z 6

Obrázek 5 z 6

Obrázek 6 z 6


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU MASTEREASE


Pro bližší informace o produktu MasterEase a dalších produktech značky Master Builders Solutions přejděte na:

VÍCE

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy udržitelného přínosu: