VYSOCE ÚČINNÁ SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA PRO SNADNOU APLIKACI BETONU


Při výstavbě železničního tunelu „Tunnel de Champel“ v Ženevě, Švýcarsko, se společnost Marti Tunnelbau spoléhala na produkt MasterEase od Master Builders Solutions. Díky této jedinečné superplastifikační přísadě lze stříkaný beton snadno čerpat, má delší dobu udržení konzistence a optimální zpracovatelnosti.

Použití produktu MasterEase je kompatibilní s širokou řadou typů cementu a proto může Marti Tunnelbau používat cement, který je ekonomicky výhodnější, a zároveň snižovat jak emise CO2, tak náklady.

„Změna druhu cementu nám umožnila snížit náklady a dosáhnout šestiprocentního snížení množství emisí CO2.”

Fabien Cerf, vedoucí prodeje ženevské pobočky firmy Holcim Schweiz

Marti Tunnelbau v Ženevě, Švýcarsko

„Tunnel de Champel” je součástí nové železniční tratě CEVA, která by měla od roku 2019 spojovat hlavní nádraží v Ženevě s francouzským městem Annemasse. V průběhu stavebních prací se specialista na podzemní stavitelství společnosti Marti Tunnelbau rozhodl změnit druh cementu. Znamenalo to určité těžkosti: „Kombinace nového cementu a staré superplastifikační přísady působila problémy kvůli kátké době zpracovatelnosti. Již po hodině nebyl beton dostatečně tekutý,” vzpomíná hlavní stavbyvedoucí, Nicole Kölbener. René Bolliger, vedoucí divize Podzemního stavitelství společnosti Master Builders Solutions pro Německo, Rakousko a Švýcarsko doporučil stavitelům tunelu a dodavateli cementu, firmě Holcim Schweiz, přidání superplastifikační přísady MasterEase: „Pomocí MasterEase lze zhotovit beton s nízkou viskozitou, který je méně lepivý a lze jej optimálně čerpat a zpracovat. Rovněž jeho tvrdnutí po nastříkání je homogenní, což je pro naše zákazníky velmi důležité.”

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Při aplikaci superplastifikační přísady MasterEase dosáhla společnost Marti Tunnelbau značných kvantifikovatelných úspor. Konkrétní údaje:

o 6 %
nižší emise CO2

Využití cementárny v blízkosti stavby snížilo přepravní vzdálenosti. * Údaje jsou převzaty na specifické případové studii provedené společností Marti Tunnelbau, Švýcarsko.

o 5 %
vyšší ziskovost

MasterEase zajišťuje optimální tekutost betonu, čímž se prodlužuje doba zpracovatelnosti z jedné hodiny na čtyři. * Údaje jsou převzaty na specifické případové studii provedené společností Marti Tunnelbau, Švýcarsko.

4-násobné
zvýšení doby zpracovatelnosti

MasterEase zajišťuje optimální tekutost betonu, čímž se prodlužuje doba zpracovatelnosti z jedné hodiny na čtyři. * Údaje jsou převzaty na specifické případové studii provedené společností Marti Tunnelbau, Švýcarsko.

„Pomocí produktu MasterEase lze vyrobit beton s nízkou viskozitou, který je snadno čerpatelný a lze jej optimálně zpracovat.”

René Bolliger, vedoucí divize Podzemního stavitelství společnosti Master Builders Solutions pro Německo, Rakousko a Švýcarsko

Fabien Cerf, vedoucí prodeje ženevské pobočky firmy Holcim Schweiz, je s novou betonovou směsí mimořádně spokojen. „Nyní vznikla optimální situace, kdy cement přichází z cementárny vzdálené pouhých několik kilometrů.” Není už nutná přeprava cementu ze staré cementárny, která byla vzdálena 350 kilometrů. „Výměna druhu cementu umožnila snížení nákladů a dosažení šestiprocentního snížení emisí CO2,” říká Fabien Cerf.

„MasterEase pro nás představuje produkt, který má ve spojení s používaným betonem mimořádnou účinnost.”

Nicole Kölbener, hlavní stavbyvedoucí společnosti Marti Tunnelbau

Nicole Kölbener je optimistická, také co se týče konečného výsledku: „MasterEase pro nás představuje produkt, který má ve spojení s používaným betonem mimořádnou účinnost.” Stříkaný beton lze nyní aplikovat plynule a doba zpracovatelnosti se prodloužila z jedné hodiny na čtyři. „Díky produktu MasterEase jsme schopni zvýšit naši ziskovost o pět procent,” říká Nicole Kölbener. Podle René Bolligera ukazuje úspěšný výsledek tohoto projektu, jak je důležitá těsná spolupráce všech partnerů zúčastněných na projektu: „A v tom je naše síla. Pomáháme našim zákazníkům přímo tam, kde je to nutné, a jsme kdykoli k dispozici. Díky tomu jsme schopni spolupracovat i v náročných situacích a najít nejlepší řešení.”

Rys. 1 z 7

Rys. 2 z 7

Rys. 3 z 7

Rys. 4 z 7

Rys. 5 z 7

Rys. 6 z 7

Rys. 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU MASTEREASE


Pro bližší informace o produktu MasterEase a dalších produktech značky Master Builders Solutions přejděte na:

VÍCE

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy udržitelného přínosu: