PŘÍSADA PRO ZRYCHLENÍ TVRDNUTÍ BETONU PŘISPÍVAJÍCÍ K UDRŽITELNOSTI


Tvrdnutí betonu je nákladné a také náročné na čas, zejména při výrobě prefabrikátů, kde se jedná o jeden z klíčových procesů.

Společnost Fdu Betonwerke, jeden z největších výrobců prefabrikovaných betonových prvků v Německu, se spoléhá na Master X-Seed, unikátní přísadu urychlující tvrdnutí pro snížení doby odbednění na polovinu, snížení nákladů na energie a snížení emisí CO2.

Thomas Beike

„Při výrobě prefabrikátů jde vždy o minimalizaci doby tvrdnutí!“

Thomas Beike, generální ředitel společnosti Fdu Betonwerke

Fdu Betonwerke, Německo

Společnost Fdu Betonwerke je jedním z největších výrobců prefabrikovaných betonových prvků v Německu. Výroba na čas si žádá snadné a spolehlivé postupy. „Každý stavební projekt je jiný,“ říká generální ředitel Thomas Beike. Jedním z největších problémů v tomto průmyslu je optimalizovat časovou a energetickou náročnost procesu tvrdnutí betonu: „Chtěli jsme proces urychlit, být flexibilnější a zvýšit produkci,“ vysvětluje Thomas Beike. Společnost Fdu Betonwerke našla řešení: Nová přísada urychlující tvrdnutí betonu Master X-Seed divize Master Builders Solutions.

Quantified Sustainable Benefits


Díky použití revoluční přísady Master X-Seed dosáhla společnost Fdu Betonwerke významného přínosu k udržitelnosti v mnoha svých závodech, včetně:

50%
Rychlejší tvrdnutí betonu

Master X-Seed urychluje proces tvrdnutí. To vede ke zvýšení obrátkovosti formy. Produkci stávajících linek lze výrazně zvýšit. *Uvedené údaje vycházejí ze skutečného případu z výrobny prefabrikovaných betonových prvků Fdu Betonwerke, Německo.

15%
Nižší náklady na energie

Vysoké počáteční pevnosti je dosaženo i při běžných okolních teplotách, což snižuje potřebu energeticky náročného dodatečného proteplování. *Uvedené údaje vycházejí ze skutečného případu z výrobny prefabrikovaných betonových prvků Fdu Betonwerke, Německo.

10%
Snížení uhlíkové stopy

Snížení uhlíkové stopy díky optimalizaci množství pojiva v betonu *Uvedené údaje vycházejí ze skutečného případu z výrobny prefabrikovaných betonových prvků Fdu Betonwerke, Německo.

„Uhlíková stopa se výrazně snížila.“

Thomas Beike, generální ředitel společnosti Fdu Betonwerke

Po zabetonování obvykle musejí naše prefabrikáty zůstat v ohřívací komoře dvanáct hodin, aby dosáhly požadovaných vlastností. „To je náročné na čas, energii a peníze,“ říká Thomas Beike. Master X-Seed je inovovaná přísada urychlující tvrdnutí, která se přidává do čerstvé betonové směsi. Krystaly v přísadě urychlují počáteční vývoj pevností betonu. „Dobu tvrdnutí jsme snížili z dvanácti na šest hodin,“ vysvětluje T. Beike. Prvky se dají odformovat mnohem dříve a mohou být expedovány na staveniště mnohem rychleji. „Uhlíková stopa se také výrazně snížila,“ dodává.

„Sami sebe vidíme jako poskytovatele řešení.“

Karsten Diehl, vedoucí odbytu společnosti Master Builders Solutions severní Německo, společnost Master Builders Solutions

Beton je jeden z nejčastěji používaných stavebních materiálů na světě. „Je flexibilní, robustní a dá se jakkoli vytvarovat,“ říká manažer prodeje a odborník společnosti Master Builders Solutions Karsten Diehl. Se svým týmem podporuje společnost Fdu Betonwerke tím, že testuje vlastnosti a kontroluje výrobu betonových směsí v provozu výrobce. Ví, že beton je současně problémovým materiálem: „Jeho křehkost, náročný proces tvrdnutí a sezonní varianty vyžadují individuální řešení.“ Thomas Beike a Karsten Diehl úzce spolupracují několik let, aby zvládli každodenní výzvy výroby prefabrikátů a zajistili dostatečně rychlý proces výroby. „Dodáváme více než jen produkty,“ říká Karsten Diehl, „sami sebe vidíme jako poskytovatele řešení.“

Obrázek 1 ze 7

Obrázek 2 ze 7

Obrázek 3 ze 7

Obrázek 4 ze 7

Obrázek 5 ze 7

Obrázek 6 ze 7

Obrázek 7 ze 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS CELOSVĚTOVĚ PODPORUJE STAVEBNÍ PROJEKTY


Kontaktujte naše odborníky:

KONTAKT

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU MASTER X-SEED


Pro bližší informace o produktu Master X-Seed a dalších produktech značky Master Builders Solutions přejděte na:

VÍCE

OBJEVTE VÍC


Další úspěšné případy udržitelného přínosu: