Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, využívané většinou webů, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč Vašeho počítače nebo jiného zařízení a které slouží k přizpůsobení stránek Vašim preferencím.

Kliknutím na "Potvrdit" vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

Zjistit více

Potvrdit

Disclaimer

Webovou stránku provozuje společnost BASF; všechna práva, jež se týkají stránky anebo jež z webové stránky vyplývají, přísluší společnosti BASF.

Pro uživatele je webová stránka k dispozici pouze do té míry zákonně přípustná "jak je uvedeno", bez jakékoliv (výslovné anebo konkludentní) záruky, příslibu anebo ručení. Společnost BASF ručí za škody, jež vznikly v důsledku anebo následkem využití této webové stránky, v zásadě ve smyslu zákonných ustanovení. Společnost BASF ovšem nenese žádnou odpovědnost a v žádném případě nepřebírá ručení za nepřímé, náhodné anebo následné škody, jež vznikly v důsledku použití anebo jako následek použití této webové stránky.

Všechny informace o výrobcích, uveřejněné prostřednictvím webové stránky, anebo ostatní informace poskytuje společnost BASF s nejlepším vědomím. Žádné z těchto informací, připouští-li to zákon, nezakládají ani záruku, ani příslib anebo ručení ze strany společnosti BASF, ani uživatele nezbavují realizace vlastního výzkumu a vlastních testů.

Není-li jinde uvedena odlišná písemná úprava, webovou stránkou a jejím obsahem se nemění Obecné prodejní podmínky společnosti BASF, materiály a informace.

Společnost BASF je oprávněna tuto webovou stránku podle vlastního uvážení a bez převzetí jakéhokoliv ručení bez předchozího oznámení celkem anebo částečně pozměnit a/anebo zastavit  její provoz, a je povinna webovou stránku aktualizovat.

Umístěním odkazů na cizí webové stránky ("Hyperlinky") si společnost BASF nepřivlastňuje ani webovou stránku, ani její obsah. Dále společnost BASF nenese odpovědnost za přístupnost této webové stránky anebo jejích obsahů. Hyperlinková propojení na tuto stránku se provádí na vlastní riziko uživatele.

Jakékoliv právní nároky anebo procesy, vyplývající z propojení s webovou stránkou anebo jejího používání, podléhají výkladu zákonů České republiky, s výjimkou úprav mezinárodního civilního práva.