Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, využívané většinou webů, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč Vašeho počítače nebo jiného zařízení a které slouží k přizpůsobení stránek Vašim preferencím.

Kliknutím na "Potvrdit" vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

Zjistit více

Potvrdit

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Společnost BASF je potěšena, že jste navštívili naše webové stránky a děkuje vám za zájem o naši společnost.
BASF bere ochranu údajů vážně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje:

 • osobní údaje, které společnost BASF shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek
 • účel, pro nějž BASF používá takové údaje
 • právní základ pro zpracování osobních údajů
 • příjemce takových osobních údajů
 • období, po nějž budou tyto osobní údaje uloženy
 • zda jste povinni poskytovat osobní údaje

Dále bychom vás chtěli informovat o:

 • existenci vašich práv ohledně zpracovávání vašich osobních údajů
 • správci ve smyslu práva o ochraně údajů a, případně, o našem pověřenci ochrany údajů    

1. Jaké osobní údaje společnost BASF shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek?

(1)   Během vaší návštěvy našich webových stránek, aniž byste nás kontaktovali, nebo se do nich přihlašovali, váš prohlížeč automaticky předává následující informace našemu serveru:

 • IP adresu vašeho počítače
 • informace o vašem prohlížeči
 • webovou stránku, na níž jste byli, než jste se dostali na naše webové stránky
 • požadované URL nebo soubor
 • datum a čas vaší návštěvy
 • objem předávaných údajů
 • informace o stavu, např. chybové zprávy

(2)   Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, obdržíme tyto informace:

 • vaši e-mailovou adresu a další informace, které poskytujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře
 • datum a čas vaší zprávy

(3)  Naše webové stránky umožňují přihlásit se zdarma k odběru newsletterů za účelem informování o produktech a službách nabízených společností BASF. Pokud se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, využívaná data jsou:

 • IP adresu vašeho počítače
 • datum a čas vaší registrace
 • emailová adresa
 • jméno a příjmení

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je získán v průběhu přihlášení k odběru. Během tohoto procesu je Vám poskytnut odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje nejsou sdílena s třetí stranou v souvislosti se zpracováním dat za účelem zasílání newsletterů. Osobní údaje jsou využívána výhradně k zaslání newsletterů.

(4)   Naše webové stránky nabízejí možnost se přihlásit pomocí vašich osobních údajů Osobní údaje jsou vložena do vstupního okna, předána BASF a uložena. Tato data jsou shromažďována během přihlašovacího procesu:

 • IP adresu vašeho počítače
 • datum a čas vaší návštěvy
 • jméno a příjmení
 • emailová adresa (přihlašovací)
 • PSČ
 • Stát
 • Heslo
 • Uživatelskou skupinu (např. architekt)

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je získán v průběhu přihlášení k odběru. Během tohoto procesu je Vám poskytnut odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. V jakém rozsahu a pro jaké účely společnost BASF tyto údaje zpracovává?

(1)   Kdy navštívíte naše webové stránky, použijeme vaši IP adresu a další údaje, které váš prohlížeč automaticky předává našemu serveru (viz Oddíl 1 (1)), aby:

 • odeslal požadovaný obsah na váš prohlížeč. Tímto způsobem ukládáme úplnou IP adresu jen v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám dodali požadovaný obsah.
 • poslal IP adresu poskytovateli služeb, aby zmapoval vaši veřejnou IP adresu s informacemi souvisejícími se společností a odvětvím (žádné osobní informace). Tyto informace související se společností a odvětvím budou zpracovány do našeho systému měření webových stránek. V tomto kroku zpracování není vaše IP adresa v žádném okamžiku uložena u našeho poskytovatele služeb, ani v našem systému.
 • nás chránil před útoky a zabezpečil řádný provoz našich webových stránek. Tímto způsobem ukládáme zmíněné údaje přechodně a s omezeným přístupem na maximální dobu 180 dnů. Toto období může být prodlouženo, a to v rozsahu nutném pro trestní stíhání útoků a incidentů.

  BASF bude vyšetřovat uživatele IP adresy pouze v případě nezákonného útoku.

(2)   Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, používáme údaje podle oddílu 1 (2), abychom reagovali a případně vyhověli vašemu požadavku. Tyto údaje ukládáme v rozsahu nezbytném pro zodpovězení nebo vyhovění vašemu požadavku.

(3)   Pokud Vám nabídneme newsletter, Vaše emailová adresa je uložena za účelem zasílání newsletter.

(4)   Pokud se zaregistrujete ke službě nabízené na našich webových stránkách, shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli tuto službu poskytnout.

3. Musíte poskytnout údaje? Jste oprávněni podat námitky se zpracováním?

Když navštěvujete naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky předává informace našemu serveru podle Oddílu 1 (1). Můžete se rozhodnout tyto údaje předat. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni vám dodat požadovaný obsah.
Nejste povinni nás nechat používat vaše anonymizované údaje pro měření návštěv webových stránek. Rovněž nejste povinni nás nechat používat vaši IP adresu pro mapování s informacemi vaší společnosti nebo odvětví.
Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, můžete se rozhodnout předat údaje podle Oddílu 1 (2). Případně označíme povinná pole v kontaktním formuláři. Bez poskytnutí požadovaných údajů nám můžete zabránit v tom, abychom vám odpověděli a důkladně vyhověli vaší žádosti.

4. Jaký je právní základ pro zpracování?

Právní základ pro zpracování podle Oddílu 2 je bod (f) článku 6 (1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněné zájmy jsou určeny účely popsanými v Oddílu 2.
Pokud uživatel udělil souhlas při zaregistrování k zasílání newsletteru, je právní základ pro zpracování osobních údajů uživatele Článek 6, Odstavec 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5. Jakým příjemcům předáváme vaše údaje?

Údaje uvedené v Oddílu 1 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii pro účely uvedené v Oddílu 2. Tito zpracovatelé údajů zpracovávají osobní údaje jen na základě našich pokynů a zpracování se uskutečňuje naším jménem. Nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí země.

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost BASF zavedla technická a organizační opatření pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti na ochranu vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné změně, zničení, ztrátě či neoprávněnému zveřejnění. Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

7. Používáme na našich webových stránkách soubory cookie?

Budeme vás informovat o používání souborů cookie na našem cookie poutači, když navštívíte naše webové stránky. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Chtěli bychom vás informovat o souborech cookie, které používáme, a jak můžete soubory cookie zamítnout.

(1)   Následující soubory cookie jsou důležité pro hladký provoz a specifické služby našich webových stránek:

Soubory cookie

Účel

Konec životnosti

MBS_Cookie_Advice / BASF_Cookie_Advice_Name

Cookie je nastaveno a ukládáno pouze při hodnotě „true“, pokud uživatel klikl na tlačítko OK v upozornění na cookie.
V opačném případě cookie neexistuje.

Bude vymazáno jeden rok po vaší návštěvě

MBS_Country_Language_Selector / BASF_Country_Language_name

Cookie je nastaveno a ukládáno pouze při hodnotě "true", když uživatel klikne na hodnotu výběru v sekci země a jazyka, za předpokladu, že je aktivní jejich automatické zobrazení. V opačném případě cookie neexistuje.

Bude vymazáno jeden rok po vaší návštěvě

__AntiXsrfToken

Toto cookie a jeho hodnota jsou obnovovány při každé relaci. Zajišťuje to, aby požadavky byly vznášeny ze stejného prohlížeče, aby se zamezilo neoprávněné manipulaci. Podrobnosti viz stránka https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť  nebo zavřete svůj prohlížeč

ASP.NET_SessionId

Jedinečná relace prohlížeče. V současné době je nutné pouze u CAPTCHA.

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť nebo zavřete svůj prohlížeč

fileDownload

Nastaveno pouze tehdy, pokud dochází ke stažení dokumentu ve stejném okně (přes skrytý iFrame).

Aktuální dotaz, poté okamžitě zneplatněno

FedAuth

Zajišťuje zaprotokolovaný přístup po úspěšném přihlášení se uživatele.

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť nebo zavřete svůj prohlížeč

[UserName]_userProject

Uloží konfiguraci aktuálně sestaveného projektu, takže jej lze později odeslat na server. Kromě toho projekt zůstává zachován, takže nedojde k jeho ztrátě nově příchozími na web.

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť nebo zavřete svůj prohlížeč

[UserName]_tempData

Dočasně uloží informace o uživateli / stavu účtu pro příslušnou manipulaci s uživatelským rozhraním: informační bulletin, uzamčeno uživatelem, koncept pro správce.

Will be erased as soon as you clear your cache or you close your browser.

Idsrvauth
Idssrvauth

Zajistí zaprotokolovaný přístup po úspěšném přihlášení se uživatele.

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť. Pokud bylo vybráno "zůstat přihlášen": bude vymazáno jeden rok po vaší návštěvě

IdSrvUserLang

Uloží aktuálně zvolený jazyk, takže se při vaší příští návštěvě zobrazí znovu.

Bude vymazáno jeden rok po vaší návštěvě

wsfedsignout

Uloží návrat URL k externí aplikaci po úspěšném přihlášení nebo odhlášení během stejné relace.

Bude vymazáno, jakmile vymažete svoji mezipaměť nebo zavřete svůj prohlížeč


(2)   Soubory cookie pro měření návštěvnosti webových stránek:


Soubory cookie

Účel

Konec životnosti

ACOOKIE

Hlavní soubor cookie pro sledování návštěvníků. Obsahuje doménu, utk (viz níže), první časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (současná návštěva) a číslo relace (zvyšuje se u každé následné relace).

Bude vymazán 2 roky po vaší návštěvě

WT_FPC

Ve výchozím nastavení nástroj Webtrends sleduje návštěvníky v celé primární doméně a ve všech subdoménách. Dělá se to nastavením souboru cookie první strany ve vaší primární doméně s tečkou vepředu, což umožňuje subdoméně číst i tento soubor cookie.

Bude vymazáno 2 roky po vaší návštěvě

Id

Soubor cookie DoubleClick používáme pro shromažďování údajů o interakcích uživatelů se zobrazeními reklam a jinými funkcemi reklamních služeb, které souvisejí s naší webovou stránkou.

Bude vymazáno 2 roky po vaší návštěvě

utag_main

Knihovna Tealium Tag Management vytváří a spravuje jediný soubor cookie s názvem utag_main. V rámci tohoto souboru cookie je několik zapracovaných hodnot, které sledují relaci anonymního návštěvníka. Stejně jako jedinečný identifikátor pro relaci a časová známka Unix / Epoch v milisekundách.

Bude vymazáno 1 rok po vaší návštěvě

D41ID

Tento soubor cookie od Dun and Bradstreet používáme k odvození anonymních informací o společnostech, které navštěvují naše webové stránky.

Bude vymazáno 1 rok po vaší návštěvě

__hstc

Hlavní cookie pro sledování návštěvníků. Obsahuje doménu, utk (viz níže), první časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (současná návštěva) a číslo relace (zvyšuje se u každé následné relace).

Bude vymazán 2 roky po vaší návštěvě

 hubspotutk

Toto cookie se používá pro sledování identity návštěvníka. Je předáváno do HubSpot při předložení formuláře a použito při odstraňování duplicitních kontaktů.

Bude vymazáno 10 let po vaší návštěvě

__hssc

Toto cookie sleduje relace. Používá se k určení, zda bychom měli zvýšit hodnotu čísla relace a časových razítek v cookie__hstc. Obsahuje doménu, viewCount (zvýšení hodnoty u každé pageview v relaci) a časové razítko zahájení relace.

Bude vymazáno 30 minut po vaší návštěvě

__hssrc

Kdykoliv HubSpot změní cookie relace, nastaví se take toto cookie. Nastavíme jej na hodnotu 1 a použijeme jej k určení, zda uživatel restartoval svůj prohlížeč. Pokud toto cookie při správě cookies neexistuje, předpokládáme, že se jedná o novou relaci.

Bude vymazáno, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

__hs_opt_out

Toto cookie je používáno pro režim opt in v rámci zásad ochrany osobních údajů pro zapamatování, aby se uživatel znovu nedotazoval na přijetí cookies. Toto cookie se nastaví, když dáte uživatelům možnost režimu opt out pro cookies.

Bude vymazáno 2 roky po vaší návštěvě

__hs_do_not_track

Toto cookie lze nastavit za účelem zamezení tomu, aby kód sledování zaslal jakékoliv informace do HubSpot. Nastavení tohoto cookie je odlišné od režimu opt out pro cookies, který stale umožňuje zasílání anonymních informací do HubSpot.

Bude vymazáno 2 roky po vaší návštěvě

__hs_testcookie

Toto cookie se používá k testování, zda návštěvník povolil podporu pro cookies.

Bude vymazáno, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

hsPagesViewedThisSession

Toto cookie se používá k sledování zobrazení stránek v relaci.

Bude vymazáno, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

​hsfirstvisit

Toto cookie se používá k sledování první návštěvy návštěvníka.

Bude vymazáno 10 let po vaší návštěvě

Můžete použít nastavení svého prohlížeče a rozhodnout, které soubory cookie přijmete a zamítnete. Berte prosím na vědomí, že nemusíte mít možnost používat všechny funkce našich webových stránek, pokud zamítnete soubory cookie podle Oddílu 7 (1).

8. Jaká práva máte?

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva včetně práva na žádost o kopii osobních informací, které o vás máme, pokud ji od nás písemně vyžádáte:

8.1. Právo na přístup: právo na získání přístupu k vašim informacím (pokud je zpracováváme) a určitým dalším informacím (jako např. těm poskytovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů);
8.2. Právo na opravu: pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat své osobní informace opravit;
8.3. Právo na vymazání: je známo rovněž jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání či odstranění vašich informací, pokud pro nás neexistuje závažný důvod, abychom je dále používali. Nejedná se o obecné právo na vymazání; jsou zde výjimky. Například máme právo dále používat vaše osobní údaje, pokud toto použití je nutné pro dodržování našich právních povinností nebo pro ustanovení, vykonávání nebo obranu právních nároků.
8.4. Právo omezit naše používání vašich informací: právo zastavit používání vašich osobních informací nebo omezit způsob, jak je můžeme používat. Berte prosím na vědomí, že toto právo je v určitých situacích omezené: když zpracováváme vaše osobní informace, které jsme získali od vás s vaším souhlasem, můžete požádat o jejich omezení pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracování nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobní informace byly vymazány; (c) potřebujete to kvůli právním nárokům; nebo (d) pokud už nemáme potřebu používat údaje pro účely, pro něž je vlastníme. Když je zpracování omezeno, můžeme mít vaše informace stále uložené, ale nesmíme je používat dále. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o omezení používání jejich osobních informací, abychom zajistili, že omezení bude v budoucnosti dodržováno;
8.5. Právo na přenositelnost údajů: právo vyžádat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli (pokud je to technicky proveditelné) vaše osobní informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely napříč různými službami;
8.6. Právo na námitku: právo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních informací, včetně pokud je používáme pro naše oprávněné zájmy, přímý marketing;
8.7. Právo být informován: máte právo na to, aby vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní informace; a
8.8. Právo odvolat souhlas: pokud jste poskytli souhlas se vším, co činíme s vašimi osobními informacemi, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (i když tak učiníte, neznamená to, že cokoliv jsme učinili s vašimi osobními informacemi dle vašeho souhlasu až do toho okamžiku je nezákonné).

Vykonávání těchto práv je pro vás bezplatné, nicméně je po vás požadováno, abyste prokázali svou totožnost 2 doklady schválené identifikace. Vyvineme rozumné úsilí v souladu s naší zákonnou povinností, abychom dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás v našich dokumentech.
Abyste se informovali nebo vykonávali jakékoli z vašich práv stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a/nebo učinili stížnost, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu nebo nám napište a vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů. Kontaktní údaje lze najít v Oddílu 10 níže.
Když obdržíme formální psané stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která podala stížnost, abychom pokračovali v řešení. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili veškeré stížnosti, které nemůžeme vyřešit přímo.
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vámi podanou stížností v souvislosti s vašimi osobními informacemi, pak můžete svou stížnost předložit příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

9. Kam mohu podat stížnost?

Máte právo podat stížnost našemu pověřenci ochrany údajů (kontaktní údaje viz níže) nebo dozorovému orgánu, zejména v členské zemi vašeho běžného bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Nebo můžete kontaktovat náš přední orgán pro ochranu údajů:

Zemský úřad pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku
Hintere Bleiche 34
55116 Mohuč

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Kdo je správce a pověřenec ochrany údajů?

Správcem ve významu práva o ochraně údajů je:

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 537 01 CHRUDIM
Tel. + 420-469 607 111

Náš pověřenec ochrany údajů je:
Alexandra Haug
Pověřenec ochrany údajů společnosti BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Kontaktujte Evropského pověřence ochrany údajů společnosti BASF

Náš koordinátor ochrany údajů je:
Vít Šustr
Koordinátor ochrany údajů BASF Stavební hmoty Česká republika s. r.o.
Sokolovská 668/136d
18600 Praha 8
+420 235 000 132
data-protection.cz@basf.com

11. Ochrana osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro použití osobami mladšími 18 let. Neusilujeme o shromažďování informací o osobách mladších 18 let.

Osoby mladší než 18 let nesmí posílat, ani zveřejňovat informace na těchto webových stránkách. Pokud taková osoba poskytne osobní informace prostřednictvím těchto webových stránek, tyto informace vymažeme ihned, jakmile se dozvíme o jejím věku a poté je nebudeme používat pro žádný účel.